พิธีงานวันครู ประจำปี ๒๕๕๘ ณ หอประชุมอบจ.สระแก้ว

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ นางวารี เทียนทอง ประธานชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยนายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมวันครูและการอบรมเรื่องการรักษาวินัยและการยึดมั่นในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ประจำปี ๒๕๕๘ ภาคเช้าท่านนายกทรงยศ เทียนทองได้มอบเกียรติบัตรรางวัลให้กับครูที่ได้รับคัดเลือก ได้แก่ ครูดีศรีอบจ.สก. รางวัลประกวดสื่อการสอน ครูผู้สอนดีเด่นของคุรุสภา ประจำปี ๒๕๕๗ รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี ๒๕๕๗ จากนั้นนางวารี เทียนทอง ได้มอบเงินสดส่วนตัวให้กับโรงเรียนในสังกัดอบจ.สก. จำนวน ๑๐ โรงเรียน เพื่อใช้ประโยชน์ในการฝึกสอนเด็กนักเรียนต่อไป ภาคบ่ายท่านนายกทรงยศ เทียนทอง ได้ร่วมบรรยายสรุปกับวิทยากร เรื่องการรักษาวินัยและยึดมั่นในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

DSC_0036DSC_0040DSC_0055DSC_0064DSC_0044DSC_0046-2DSC_0068DSC_0087-2 DSC_0146-2DSC_0171DSC_0229-2DSC_0257