พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล

วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. จ.อ.สมชาย อิศรานุกูล ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด อบจ.สระเเก้ว ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล วันที่ ๕ พฤษภาคม ของทุกปี เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นราชสักการะ แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมปางสีดา ศูนย์ราชการจังหวัดสระเเก้ว

DSC_0010 DSC_0013 DSC_0015 DSC_0020 DSC_0022 DSC_0027 DSC_0033 DSC_0038 DSC_0040 DSC_0041 DSC_0043 DSC_0046