พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันฉัตรมงคล

วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว นำโดยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานฯ เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันฉัตรมงคล ณ หอประชุมปางสีดา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

DSC_0002 DSC_0004 DSC_0005 DSC_0006 DSC_0007