พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๑

วันอาทิตย์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว มอบหมายให้ นายนรินทร์ แช่มช้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันทองถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๔๔๘ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้เเก่ประชาชน และเป็นการถือกำเนิดของการปกครองท้องถิ่นครั้งเเรกในประเทศไทย โดยในพิธีดังกล่าวมี นายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานในพิธีพร้อมอ่านสารวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๑ ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ศาลากลางจังหวัดสระเเก้ว

DSC_0026 DSC_0028 DSC_0030 DSC_0063 DSC_0067 DSC_0069 DSC_0071 DSC_0091 DSC_0092 DSC_0098 DSC_0113 DSC_0117 DSC_0120 DSC_0122 DSC_0125 DSC_0127 DSC_0131 DSC_0134 DSC_0135 DSC_0136 DSC_0138 DSC_0140 DSC_0144 DSC_0146 DSC_0151 DSC_0154 DSC_0157 DSC_0163 DSC_0166 DSC_0173