พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

วันอาทิตย์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว มอบหมายให้ นายนรินทร์ แช่มช้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ โดยมีนายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมปางสีดา ศาลากลางจังหวัดสระเเก้ว

DSC_0194
DSC_0191 DSC_0196 DSC_0202 DSC_0206 DSC_0210 DSC_0012 DSC_0013 DSC_0016 DSC_0022 DSC_0025 DSC_0027 DSC_0036 DSC_0039 DSC_0042 DSC_0044 DSC_0047 DSC_0048 DSC_0051 DSC_0053 DSC_0059 DSC_0065 DSC_0066 DSC_0068 DSC_0069 DSC_0073 DSC_0076 DSC_0083 DSC_0088 DSC_0091 DSC_0093 DSC_0094 DSC_0096 DSC_0099 DSC_0101 DSC_0103 DSC_0110 DSC_0112 DSC_0116 DSC_0120 DSC_0125 DSC_0127 DSC_0137 DSC_0142 DSC_0144 DSC_0148 DSC_0151 DSC_0156 DSC_0159 DSC_0162 DSC_0164 DSC_0167 DSC_0168 DSC_0171 DSC_0173 DSC_0179 DSC_0181 DSC_0185 DSC_0186 DSC_0188