พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ฯ

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ท่านธนพล รอดภัย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน ๖๔ รูป เนื่องในวันคล้ายพระราชสมภพของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๓ พรรษา ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

DSC_0029DSC_0011DSC_0016-2DSC_0042-2 DSC_0043 DSC_0047