พิธีทำบุญตักบาตรงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพราชสุดาฯ

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว นำโดย นางวรรดาเดือน ทองเกตุแก้ว ผอ.กองพัสดุและทรัพย์สิน พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

DSC_0009DSC_0026-3DSC_0040-2