พิธีทำบุญตักบาตรตลาดโรงเกลือ ประจำปี ๒๕๖๒

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรประจำปีของตลาดโรงเกลือ ประจำปี ๒๕๖๒ โดย นายธวัชชัย ทองทับ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้วเข้าร่วมพิธี และได้รับเกียรติจากนายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา ปลัดจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ตลอดจนผู้ประกอบการค้าชาวไทยและชาวกัมพูชา ทั้งนี้ได้จัดให้มีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน ๖๘ รูป พร้อมทั้งถวายผ้าป่าสามัคคีและถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลต้อนรับปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ กองอำนวยการตลาดโรงเกลือ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระเเก้ว