พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ในหลวงรัชกาลที่ ๙

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๖.๓๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว มอบหมายให้ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด อบจ. สระเเก้ว ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลากลางจังหวัดสระเเก้ว

dsc_0002 dsc_0021 dsc_0039 dsc_0041 dsc_0046 dsc_0047 dsc_0051 dsc_0055 dsc_0056 dsc_0057 dsc_0059 dsc_0061 dsc_0062 dsc_0065 dsc_0071 dsc_0081