พิธีทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘

วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ได้ทำบุญถวายภัตตาหารเเด่ พระสงฆ์จำนวน ๙ รูป เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ณ วัดป่าหนองหล่ม อำเภอวัฒนานคร

จ.สระแก้ว และมีส่วนราชการต่างๆ ภายในจังหวัดสระเเก้ว เข้ามอบกระเช้าของที่ระลึก และร่วมอวยพรในวัน

คล้ายวันเกิดของท่านในครั้งนี้

DSC_0010 DSC_0013 DSC_0017 DSC_0023 DSC_0029 DSC_0036 DSC_0041 DSC_0053 DSC_0059 DSC_0064 DSC_0070 DSC_0080 DSC_0088 DSC_0093 DSC_0095 DSC_0100 DSC_0102 DSC_0106 DSC_0111 DSC_0112