พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์งานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปี ๒๕๖๑

วันพุธที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๙ น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปี ๒๕๖๑ พร้อมด้วย นางจิรวรรณ เพ็ญพาส นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณอุทยานพุทธมณฑลสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว และในเวลา ๐๘.๔๐ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีอัญเชิญหลวงพ่อทองขึ้นประดิษฐานบนรถบุษบก เพื่อเตรียมการแห่มายังสถานที่จัดงานฯ ณ วัดสระแก้ว พระอารามหลวง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

DSC_0020 DSC_0024 DSC_0028 DSC_0033 DSC_0036 DSC_0041 DSC_0045 DSC_0047 DSC_0048 DSC_0059 DSC_0065 DSC_0068 DSC_0074 DSC_0078 DSC_0086 DSC_0088 DSC_0099 DSC_0105 DSC_0112 DSC_0116 DSC_0120 DSC_0122 DSC_0127 DSC_0130 DSC_0134

DSC_0006 DSC_0009 DSC_0032 DSC_0035 DSC_0041 DSC_0050 DSC_0061 DSC_0064 DSC_0078 DSC_0082 DSC_0088 DSC_0092 DSC_0100 DSC_0109 DSC_0110

DSC_0144 DSC_0150 DSC_0159 DSC_0166 DSC_0169 DSC_0179 DSC_0180 DSC_0192 DSC_0215 DSC_0219

DSC_0129 DSC_0133 DSC_0136 DSC_0137 DSC_0146 DSC_0148 DSC_0151 DSC_0172 DSC_0175 DSC_0188 DSC_0190