พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐วัน)

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว มอบหมายให้ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด อบจ.สระเเก้ว ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐วัน) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หอประชุมปางสีดา ศูนย์ราชการจังหวัดสระเเก้ว

dsc_0003 dsc_0021 dsc_0024 dsc_0026 dsc_0028 dsc_0030 dsc_0032 dsc_0034 dsc_0036 dsc_0043