พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพฯ

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๓๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ผู้บริหารสถานศึกษา คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นเจ้าภาพในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ ศาลาการเปรียญ วัดสระเเก้ว พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดสระเเก้ว

dsc_0002 dsc_0004 dsc_0008 dsc_0011 dsc_0016 dsc_0017 dsc_0026 dsc_0029 dsc_0032 dsc_0034 dsc_0036 dsc_0037 dsc_0041 dsc_0042 dsc_0045 dsc_0046 dsc_0047 dsc_0050 dsc_0056 dsc_0058 dsc_0068 dsc_0076 dsc_0077 dsc_0083