พิธีปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Sakaeo EMS Rally ๒๐๑๗

วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว มอบหมายให้ นายธวัชชัย ทองทับ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ร่วมพิธีปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะกู้ชีพ ณ จุดเกิดเหตุ เครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ Sakaeo EMS Rally ๒๐๑๗ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

dsc_0012 dsc_0018 dsc_0021 dsc_0024 dsc_0027 dsc_0029 dsc_0031 dsc_0040 dsc_0042