พิธีปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Sakaeo EMS Rally ครั้งที่ ๔

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๙.๓๐ น นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการกู้ชีพ ณ จุดเกิดเหตุ เครือข่ายการเเพทย์

ฉุกเฉินจังหวัดสระเเก้ว ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (Sakaeo EMS Rally ๒๐๑๖) และมอบรางวัลต่างๆ ให้กับผู้เข้ารับ

การอบรม ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

DSC_0008 DSC_0009 DSC_0012 DSC_0014 DSC_0018 DSC_0024 DSC_0029 DSC_0033 DSC_0034 DSC_0040