พิธีมอบประกาศนียบัตรงานปัจฉิมนิเทศ โรงเรียนวัฒนานคร

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิโรจน์ งามสุคนธ์รัตนา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร, มอบเกียรติบัตรผู้ปฏิบัติงานและอุทิศเวลาให้กับทางราชการโดยไม่มีวันลา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘, มอบเกียรติบัตรคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘,ประดับปลอกแขนคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และประธานกล่าวปัจฉิมโอวาทแก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ หอประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนวัฒนานคร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

DSC_0004 DSC_0007 DSC_0008 DSC_0029 DSC_0065 DSC_0068 DSC_0071 DSC_0101 DSC_0104 DSC_0109 DSC_0113 DSC_0115 DSC_0120 DSC_0147 DSC_0152