พิธีมอบวัสดุป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก

นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ลงนามบันทึกการมอบวัสดุป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก  โดยมีแพทย์หญิงสมบัติ  ชุติมานุกูล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วเป็นผู้รับมอบ  ในวันพุธที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗  ณ ลานรักษ์สุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระเเก้ว  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อวัสดุป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ในโครงการท้องถิ่นสระเเก้วร่วมใจกำจัดยุงลายป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๕๗ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายเป็นการควบคุมวงจรการเกิดของยุง ลดอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกของประชาชนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในจังหวัดสระเเก้วอย่างมีประสิทธิภาพ

_DSC0657 _DSC0658 _DSC0659 _DSC0661 _DSC0662 _DSC0663 _DSC0664 _DSC0669 _DSC0671 _DSC0673 _DSC0677 _DSC0700 _DSC0702 _DSC0708 _DSC0710 _DSC0713 _DSC0718 _DSC0719 _DSC0721