พิธีมอบอาคารเรียน “รวมใจ สายธาร ศรัทธา” โรงเรียนบ้านโคกแจง

วันอังคารที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว มอบหมายให้ นายนรินทร์ แช่มช้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานในพิธีมอบอาคารเรียน “รวมใจ สายธาร ศรัทธา” จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ณ โรงเรียนบ้านโคกแจง หมู่ ๔ ตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

DSC_0042 DSC_0043 DSC_0046 DSC_0051 DSC_0053 DSC_0055 DSC_0061 DSC_0062 DSC_0063 DSC_0066 DSC_0070 DSC_0072 DSC_0075 DSC_0083 DSC_0087 DSC_0089 DSC_0090 DSC_0091 DSC_0095 DSC_0096 DSC_0097 DSC_0098