พิธีมอบเครื่องอุปโภค – บริโภค แก่ผู้สูงอายุที่ยากไร้

วันศุกร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว มอบหมายให้ นายนรินทร์ แช่มช้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวต้อนรับ ในพิธีมอบเครื่องอุปโภค – บริโภค แก่ผู้สูงอายุที่ยากไร้จังหวัดสระเเก้ว ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ในโครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์ร่วมสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่ยากไร้ ปี ๒๕๖๑ โดยมูลนิธิส่งเสริมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ร่วมกับ เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยมีนายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานในพิธีดังกล่าว ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

DSC_0057 DSC_0062 DSC_0067 DSC_0074 DSC_0106 DSC_0109 DSC_0110 DSC_0115 DSC_0120 DSC_0124 DSC_0126 DSC_0131 DSC_0132 DSC_0134 DSC_0142 DSC_0148 DSC_0154 DSC_0157 DSC_0160 DSC_0164 DSC_0170 DSC_0173 DSC_0174 DSC_0179 DSC_0180 DSC_0181