พิธีลงนามมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องไตเทียมพร้อมอุปกรณ์ และเครื่องล้างไตเทียมอัตโนมัติ

นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการรับมอบ – ส่งมอบเครื่องไตเทียมพร้อมอุปกรณ์ เครื่องล้างตัวกรองไตเทียมอัตโนมัติ โดยมีแพทย์หญิงสมบัติ ชุติมานุกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วเป็นผู้รับมอบในวันพุธที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ  ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว สนับสนุนงบประมาณจัดซื้อคุรุภัณฑ์ทางการแพทย์ครื่องไตเทียมพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง เครื่องล้างตัวกรองไตเทียมอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณรวม ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีวัตถุประสงค์ให้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ได้รับบริการที่มีคุณภาพเป็นการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดสระแก้ว

_DSC0536 _DSC0567 _DSC0571 _DSC0573 _DSC0575 _DSC0577 _DSC0580 _DSC0581 _DSC0584 _DSC0585 _DSC0586 _DSC0587 _DSC0596 _DSC0600 _DSC0602 _DSC0603 _DSC0604 _DSC0645 _DSC0650 _DSC0655