พิธีมอบเงินงบประมาณเพื่อจัดซื้อเครื่องไตเทียมพร้อมอุปกรณ์

วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา อบจ.สระเเก้ว ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดฯ ทำพิธีมอบเงินงบประมาณอุดหนุนโครงการศูนย์ไตเทียมเพื่อจัดซื้อเครื่องไตเทียมพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑๔ เครื่อง มูลค่า ๖,๙๗๒,๕๐๐ บาท ให้แก่มูลนิธิ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระเเก้ว โดยมี นางสาวอรนุช ไวนุสิทธิ์ ประธานมูลนิธิ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาสระเเก้ว และ นายแพทย์สวรรค์ ขวัญใจพานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระเเก้ว ร่วมรับมอบ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๔ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระเเก้ว

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25