พิธีรับมอบ และเปิดอาคารด่านตรวจ กองกำลังบูรพา

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหสัดสระแก้ว ได้เดินทางไปที่กองกำลังบูรพา ตำบลห้วยโจด อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว เพื่อทำพิธีมอบอาคารด่านตรวจฯ ให้กับ พล.ต.ศรีศักดิ์ พูนประสิทธิ์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๗๘๓,๐๐๐ บาท

DSC_0029DSC_0052DSC_0021 DSC_0031 DSC_0038 DSC_0041 DSC_0055 DSC_0076 DSC_0086