พิธีรับ-ส่งหน้าที่ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๑๒ รักษาพระองค์

วันจันทร์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นายวิโรจน์ งามสุคนธ์รัตนา และ นายธวัชชัย ทองทับ

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ร่วมงานเลี้ยงรับส่งหน้าที่ผู้บังคับกองพัน

ทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๑๒ รักษาพระองค์ ระหว่างพันเอก กิตติ ประพิตรไพศาล

ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๑๒ รักษาพระองค์

และ พันโท ชัยณรงค์ กาสี ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๑๒ รักษาพระองค์

คนใหม่ ในเวลา ๑๙.๐๐ น. ณ บริเวณหน้ากองบังคับการกองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบ

ที่ ๑๒ รักษาพระองค์ ตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสระเเก้ว

DSC_0004 DSC_0016 DSC_0020 DSC_0025