พิธีลงนามความร่วมมือด้านการเเพทย์ฉุกเฉิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

วันจันทร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือด้านการเเพทย์ฉุกเฉิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
โดยมีนายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือด้านการเเพทย์ฉุกเฉิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว