พิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ นางทัศนีย์ ชูเฉลิม ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมเจ้าหน้าที่สังกัด อบจ.สระเเก้ว วางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณ และเเสดงถึงความกตัญญูกตเวที แด่พระองค์ท่าน ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระเเก้ว

1 2 3 4