พิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว นำโดย นายธนพล รอดภัย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ณ หอประชุมปาง      สีดา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

DSC_0052