พิธีวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๕๘

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ ท่านธนพล รอดภัย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

นำคณะข้าราชการ พนักงาน ในสังกัดฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะ

พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕

เนื่องในวันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม  ๒๕๕๘ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึง

พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย เวลา ๐๗.๐๐ น.

ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ หน้าศาลากลางจังหวัดสระเเก้ว

DSC_0012 DSC_0016 DSC_0021 DSC_0032 DSC_0036 DSC_0037 DSC_0044 DSC_0056