พิธีวันสถาปนาหน่วย ครบรอบปีที่ ๓๘ กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๑๒ รักษาพระองค์ ค่ายไพรีระย่อเดช

วันพุธที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายธวัชชัย ทองทับ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ได้รับมอบหมายจากนายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ให้เข้าร่วมพิธีวันสถาปนาหน่วย ครบรอบปีที่ ๓๘ ณ กองบังคับการ กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๑๒ รักษาพระองค์ ค่ายไพรีระย่อเดช ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
DSC_0060
DSC_0025
DSC_0071 DSC_0072 DSC_0006 DSC_0007 DSC_0009 DSC_0011 DSC_0013 DSC_0017 DSC_0020
DSC_0028
DSC_0029 DSC_0031 DSC_0032 DSC_0033 DSC_0035 DSC_0036 DSC_0037 DSC_0040 DSC_0041 DSC_0047 DSC_0048 DSC_0050 DSC_0054 DSC_0058 DSC_0065DSC_0069 DSC_0068