พิธีวันสถาปนาหน่วย ครบรอบปีที่ ๓๗ กรมทหารราบที่ ๑๒ รักษาพระองค์

วันศุกร์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นายธวัชชัย ทองทับ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ร่วมพิธีวันสถาปนาหน่วย ครบรอบปีที่ ๓๗ กรมทหารราบที่ ๑๒ รักษาพระองค์ ณ กองบังคับการ กรมทหารราบที่ ๑๒ รักษาพระองค์ ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว