พิธีวันสมเด็จพระนเรศวรมหราราช

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๘ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว นำโดยจ.อ.สมชาย อิศรานุกูล ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างฯ เข้าร่วมพิธีวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ถวายเครื่องสักการะพานพุ่มดอกไม้สด ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

DSC_0077DSC_0074DSC_0068-2DSC_0051DSC_0052-2DSC_0054