พิธีวางพวงมาลา ถวายสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๗  นายธนพล  รอดภัย   ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยข้าราชการ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา ถวายสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช   ณ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

_DSC0321 _DSC0323 _DSC0342 _DSC0347 _DSC0348 _DSC0354