พิธีอัญเชิญหนังสือสาราณุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯฉบับพระราชทานเล่มที่ ๓๘

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ สโมสรไลออนส์ นายราตรี แสงรุ่งเรือง ประธานฝ่ายสาราณุกรมไทย พื้นที่จังหวัดสระแก้ว ได้อัญเชิญหนังสือสาราณุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯฉบับพระราชทานเล่มที่ ๓๘ เพื่อมอบให้แก่โรงเรียนในสังกัดองค์การบรหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จำนวน ๑๐ โรงเรียน ณ ห้องประชุมข้าราชการ ชั้น ๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
DSC_0002DSC_0010-2DSC_0014DSC_0005DSC_0020 DSC_0021 DSC_0022-2 DSC_0023 DSC_0024 DSC_0025 DSC_0026DSC_0017 DSC_0018-2 DSC_0019