พิธีเปิดการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่าย ชมรม TO BE NUMBER ONE

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ท่านนายกทรงยศ เทียนทอง เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่าย ชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดสระแก้ว ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

DSC_0055 DSC_0069DSC_0028 DSC_0035 DSC_0042 DSC_0045DSC_0056 DSC_0064