พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Sakaeo EMS Rally ครั้งที่ ๔

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

ร่วมพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการกู้ชีพ ณ จุดเกิดเหตุ เครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัด

สระเเก้ว ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (Sakaeo EMS Rally ๒๐๑๖) และส่งมอบรถกู้ชีพ จำนวน ๒ คัน ให้กับ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระเเก้ว และโรงพยาบาลคลองหาด เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือ

ผู้ป่วยต่อไป ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

DSC_0007 DSC_0013 DSC_0016 DSC_0018 DSC_0019 DSC_0021 DSC_0023 DSC_0027 DSC_0031 DSC_0033 DSC_0041 DSC_0045 DSC_0054 DSC_0056 DSC_0059