พิธีเปิดการเเข่งขันกีฬาสายสัมพันธ์สามัญศึกษา ครั้งที่ ๔

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดการเเข่งขันกีฬาสายสัมพันธ์สามัญศึกษา ครั้งที่ ๔ โดยมีโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาต่างๆ ภายในจังหวัดสระเเก้วเข้าร่วมการเเข่งขัน ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

DSC_0009 DSC_0011 DSC_0014 DSC_0016 DSC_0018 DSC_0022 DSC_0023 DSC_0025 DSC_0027 DSC_0029 DSC_0031 DSC_0033 DSC_0035 DSC_0036 DSC_0039 DSC_0040 DSC_0042 DSC_0045 DSC_0046 DSC_0047 DSC_0048 DSC_0051 DSC_0053 DSC_0054 DSC_0055 DSC_0056 DSC_0058 DSC_0059 DSC_0060 DSC_0063 DSC_0064 DSC_0066 DSC_0068 DSC_0070 DSC_0072 DSC_0074 DSC_0076 DSC_0078 DSC_0080 DSC_0082 DSC_0084 DSC_0086 DSC_0087 DSC_0094 DSC_0096 DSC_0099 DSC_0103 DSC_0105 DSC_0112 DSC_0115 DSC_0120 DSC_0124