พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๓

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ท่านวิโรจน์ งามสุคนธ์รัตนา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาค

ตะวันออก ครั้งที่ ๓๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  “วังน้ำเย็นเกมส์” โดยในปีนี้ เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น

ได้รับมอบหมายจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ ๒๑-๓๐

ตุลาคม ๒๕๕๘ จัดขึ้น ณ สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา ในพิธีดังกล่าวได้รับเกียรติจาก

ท่านภัครธร เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระเเก้ว เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฯในครั้งนี้

DSC_0007 DSC_0008 DSC_0021 DSC_0077 DSC_0078 DSC_0097 DSC_0102 DSC_0126 DSC_0134 DSC_0145