พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน อปท. ครั้งที่ ๓๕ ประจำปี ๒๕๖๐

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว มอบหมายให้ พลตรี ผล จันทร์งาม เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๕ ประจำปี ๒๕๖๐ รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออก “วังน้ำเย็นเกมส์ ๓” ณ สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

0001 001 01 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 21 22 23 24 25 26