พิธีเปิดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ ประจำปี ๒๕๕๘

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายธวัชชัย ทองทับ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมฟาร์มโชคทวีชัย หมู่ที่ ๒ ตำบลวังท่าช้าง อำเภอกบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี

DSC_0055DSC_0044DSC_0053DSC_0064DSC_0068DSC_0069DSC_0050DSC_0080DSC_0018DSC_0022DSC_0016