พิธีเปิดงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปี ๒๕๖๒

วันจันทร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย นางสุปราณี ชาตไพสิฐ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมในพิธีเปิด “งานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีการมอบประกาศเกียรติบัตรผู้สนับสนุนการจัดงาน คนดีศรีสระแก้ว ผู้ชนะการประกวดขบวนแห่ และผู้ชนะการประกวดกิจกรรมทางการเกษตร การแสดงนิทรรศการจากส่วนราชการ การออกร้านมัจฉากาชาด และการแสดงดนตรีจากศิลปินไผ่ พงศธร และวงดนตรีซามูไร ณ อุทยานพุทธมณฑลสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว