พิธีเปิดงานตลาดนัดวิชาการโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม

นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

เป็นประธานเปิดงานตลาดนัดวิชาการและร่วมชมการแสดงผลงานของนักเรียน

ครู และการจำหน่ายสินค้า ของ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ประจำปี ๒๕๕๗

ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม

 

_DSC0018 _DSC0031 _DSC0058 _DSC0060 _DSC0064 _DSC0076 _DSC0922 _DSC0928 _DSC0930 _DSC0941 _DSC0947 _DSC0951 _DSC0973 _DSC0988 _DSC0991 _DSC0992 _DSC1013