พิธีเปิดงาน”มหกรรมเอกลักษณ์ไทยหัวใจ ๔ ภาค ครั้งที่ ๓ ”

เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ พล.ท.กัมปนาท รุดดิษฐ์ แม่ทัพภาคที่ ๑ เป็นประธานพิธีเปิดงาน”มหกรรมเอกลักษณ์ไทยหัวใจ ๔ ภาค ครั้งที่ ๓ ” โดยมีพล.ตรี ศรีศักดิ์ พูนประสิทธิ์ ผบ.พล.ร.๒ รอ/ผบ.กกล.บูรพานายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นางสาวจิตรา พรหมชุติมา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ดร.ทวี นิริสศิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก นายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นายพินิจ หาญพาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และนายทรงยศ เทียนทอง นายยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนมี ความรัก ความสามัคคีและเข้าใจวัฒนธรรมวิถีชีวิตสิ่งแวดล้อมในแต่ละภาคที่แตกต่างกัน มีความภาคภูมิใจในเกียรติศักดิ์ศรีและเอกลักษณ์ของการเป็นชนชาติไทย ณ บริเวณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

DSC_0126DSC_0105DSC_0157DSC_0118DSC_0058 DSC_0070 DSC_0084 DSC_0092