พิธีเปิดงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้วประจำปี ๒๕๕๘

เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ นางอุไรวรรณ เทียนทอง อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายภัครธรณ์ เทียนไชย  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนประจำจังหวัดสระแก้ว นายอำเภอ    องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น พ่อค้า แม่ค้า ประชาชน เข้าร่วมพิธีเปิดงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปี ๒๕๕๘ ณ  เวทีกลางพุทธมณฑลสระแก้ว ตำบลท่าเกษม   อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

_DSC0759

_DSC0766_DSC0767_DSC0773_DSC0854_DSC0814_DSC0808_DSC0831