พิธีเปิดป้ายและตั้งศาลพระพรหมตลาดโรงเกลือ

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายและตั้งศาลพระพรหมตลาดโรงเกลือ พร้อมข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างในสังกัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เพื่อเป็นศิริมงคลกับผู้ประกอบการค้าขายชาวไทย ชาวกัมพูชาที่ประกอบการ

ค้าขายในตลาดต่างๆ บริเวณโรงเกลือ ณ บริเวณทางเข้าด้านหน้าตลาดโรงเกลือ

CSC_0096 CSC_0097 DSC_0041 DSC_0049 DSC_0053 DSC_0056 DSC_0058 DSC_0078 DSC_0082 DSC_0099 DSC_0114 DSC_0119 DSC_0124 DSC_0126 DSC_0133 DSC_0141 DSC_0163 DSC_0164 DSC_0167 DSC_0184 DSC_0204 DSC_0260 DSC_0279 DSC_0303 DSC_0309