พิธีเปิดและชมนิทรรศการวิชาการ “วัฒนาฯวิชาการ ๒๕๕๘”

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการทางวิชาการ “วัฒนาฯวิชาการ ๒๕๕๘: วิถีไทยสู่อาเซียนเปิดโลกการเรียนรู้สู่สากล” ภายในงานมีการจัดนิทรรศการ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การแนะแนวการศึกษา โดยสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน การจำหน่ายสินค้าจากผลงานของนักเรียน การประกวดร้องเพลง ฯลฯ ณ หอประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

DSC_0102DSC_0094DSC_0134DSC_0141DSC_0114DSC_0130DSC_0132DSC_0154DSC_0159DSC_0167DSC_0170DSC_0178DSC_0183DSC_0184DSC_0189DSC_0194DSC_0212DSC_0230DSC_0233DSC_0234