พิธีเปิดโครงการกีฬาสีผู้ต้องขัง ต้านยาเสพติด สมานสามัคคี ฉลอง ๑๐๐ ปี กรมราชทัณฑ์

ท่านธวัชชัย ทองทับ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ร่วมพิธีเปิดโครงการกีฬาสีผู้ต้องขัง

ต้านยาเสพติด  สมานสามัคคี ฉลอง ๑๐๐ ปี กรมราชทัณฑ์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘

เวลา ๐๙.๐๙ น.ณ สนามกลางภายในเรือนจำจังหวัดสระเเก้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต่อต้านยาเสพติด

พัฒนาสุขภาพร่างกายให้เเข็งเเรง สร้างความสมานสามัคคี ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งของการพัฒนาพฤตินิสัยผู้

ต้องขัง เมื่อพ้นโทษ ออกไปอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข และยังเป็นการฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี กรมราชทัณฑ์

ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ ในพิธีดังกล่าว ได้รับเกียรติจากท่านธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัด

สระเเก้ว เดินทางมาเป็นประธานการเปิดพิธีฯในครั้งนี้

DSC_0003 DSC_0004 DSC_0015 DSC_0020 DSC_0064 DSC_0067 DSC_0058เบลอ DSC_0061เบลอ DSC_0072เบลอDSC_0073