พิธีเปิดโครงการท้องถิ่นเข้มแข็งรวมพลังเอาชนะยาเสพติด

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายวิโรจน์ งามสุคนธ์รัตนา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดโครงการท้องถิ่นเข้มแข็งรวมพลังเอาชนะยาเสพติด โดยใช้กิจกรรมกีฬาเป็นสื่อในการสร้างความสามัคคี สร้างความสัมพันธ์ และให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด สถานการณ์ความรุนแรงของยาเสพติดในปัจจุบัน
ณ ห้องประชุมสถานีตำรวจภูธรเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

SONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSC