พิธีเปิดโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ

วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ท่านธวัชชัย ทองทับ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี และมีคุณธรรม ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

DSC_0010 DSC_0018 DSC_0019DSC_0020 DSC_0029 DSC_0033 DSC_0038 DSC_0042 DSC_0044 DSC_0051 DSC_0062 DSC_0065 DSC_0067 DSC_0068 DSC_0069 DSC_0073 DSC_0075 DSC_0078 DSC_0080 DSC_0084 DSC_0086 DSC_0088