ภาพบรรยากาศงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ในงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปี ๒๕๖๒ มีการแสดงดนตรีจากวงซามูไร ณ เวทีกลางอุทยานพุทธมณฑลสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว