ภาพบรรยากาศงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ในงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปี ๒๕๖๒ มีการแสดงดนตรีจากวงซามูไร ศิลปิลลาดา อาร์สยาม และเบิ้ล ปทุมราช ณ เวทีกลางอุทยานพุทธมณฑลสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว