ภาพบรรยากาศงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. ในงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพา และงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปี ๒๕๖๒ มีการเดินแสดงแบบ “ราตรีผ้าไทย รวมใจเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว ” การแสดงดนตรีของนักเรียนโรงเรียนวัฒนานคร ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว และการแสดงจากวงดนตรีโอเวอร์เฮด ณ เวทีกลางอุทยานพุทธมณฑลสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว